• Regulamin

Warunki ogólne zamówień realizowanych  w sklepie internetowym Zoodom (“Warunki Ogólne”)
   Wykaz treści
1.Zakres zastosowania Warunków Ogólnych
2.Zawarcie umowy w sklepie internetowym
3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy| Prawo do odstąpienia od umowy i jego konsekwencje
4.Ceny
5.Minimalna wartość zamówienia | Koszty dostarczenia
6.Zwrot
       6.1 Sposoby zwrotu rzeczy zamówionych w sklepie internetowym Zoodom
       6.2 Specjalne warunki dotyczące zwrotu w przypadku dostarczenia przez spedytora
 7. Warunki dostarczenia
 8. Dostępność produktów
 9. Płatności
10. Rękojmia
11. Odpowiedzialność
12.  Ochrona danych osobowych
13.  Prawa do zawartości strony www sklepu internetowego Zoodom
14.  Język umowy | Wybór prawa | Operator
15.  Internetowe rozstrzyganie sporów | Procedura polubowna dla konsumentów
16.  Zmiany Ogólnych Warunków
 
1. Zakres zastosowania Warunków Ogólnych
Niniejsze Warunki Ogólne znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych drogą telefoniczną lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w sklepie internetowym Zoodom, pod adresem https://www.Zoodom.pl, w wersji obowiązującej w dacie złożenia zamówienia.
 
2. Zawarcie umowy w sklepie internetowym
Prezentacja produktów w sklepie internetowym Zoodom.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, prowadzącej do zawarcia umowy. Złożenie oferty zakupu produktu następuje przez kliknięcie przycisku “Kup teraz”. Wcześniej możesz ponownie sprawdzić swoje dane adresowe, jak również zawartość wirtualnego koszyka lub tę zawartość zmodyfikować. Możesz również w każdym czasie anulować zamówienie przez zamknięcie okna przeglądarki.
Po przesłaniu zamówienia do sklepu internetowego Zoodom.pl wyślemy do Ciebie wiadomość drogą poczty elektronicznej potwierdzającą otrzymanie zamówienia (potwierdzenie otrzymania). Nie stanowi ona jednak potwierdzenia przyjęcia Twojej oferty prowadzącej do zawarcia umowy. Przyjęcie Twojej oferty prowadzące do zawarcia umowy będzie mieć miejsce przez przesłanie przez nas odrębnej wiadomości drogą poczty elektronicznej (potwierdzenie zamówienia) lub przez nadanie zamówienia.
Jeżeli nie otrzymasz potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia nadania zamówienia lub też samego zamówienia w terminie 5 dni, nie jesteś dłużej związany swoją ofertą. W takim przypadku jakiekolwiek płatności, które mogły zostać do tej pory dokonane, będą zwrócone bez zwłoki. Twoje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 3 Warunków Ogólnych pozostaje w mocy.
Produkty, w szczególności produkty w ofercie specjalnej, będą dostarczane jedynie w zwykłych ilościach detalicznych dla konsumentów, z wyłączeniem celów zarobkowych.
 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy| Prawo do odstąpienia od umowy i jego
konsekwencje
 
 
3.1 Prawo do odstąpienia od umowy
Masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania powodu. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym posiadanie ostatniej części zamówienia lub ostatniej partii produktów zostanie na Ciebie przeniesione lub też na osobę trzecią przez Ciebie wskazaną, z wyjątkiem podmiotu realizującego dostarczenie produktu. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować:
Zoodom Mikhail Saladounikau
NIP 9512463044
REGON:387330217
Ul.Wolska 165/834
01-258  Warszawa
E-mail: zoodom.mail@gmail.com
Informacja powinna stanowić decyzję o odstąpieniu od umowy przez złożenie nieodwołanego oświadczenia (listownie lub w drodze korespondencji email).  
 
W celu zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, należy nadać oświadczenie dotyczące odstąpienia przed upływem terminu do jego złożenia. Na wskazany adres poczty elektronicznej prześlemy bez zbędnej zwłoki potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przedłożonego zgodnie z zawartymi powyżej informacjami.
 
3.2 Skutki oświadczenia o odstąpieniu od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, łącznie z kosztami dostarczenia (jednakże z wyłączeniem kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia przez nas oferowany) bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności, chyba że w sposób wyraźny zgodziłeś się na inny sposób zwrotu płatności, w każdym wypadku nie ponosisz żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
Zwrot pieniędzy może zostać wstrzymany do czasu otrzymania zwracanych produktów lub też przedstawienia przez Ciebie dowodu zwrotu produktów, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Zwracane produkty powinny zostać przesłane lub przekazane nam bez zbędnej zwłoki, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za zachowany jeżeli produkty zostaną odesłane przed upływem 14 dni. Będziesz zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktów.
Jesteś odpowiedzialny jedynie za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z tych produktów innego niż zwykły użytek rzeczy zgodny z jej przeznaczeniem, charakterystyką i zasadami funkcjonowania.
Brak prawa do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie przysługuje w okolicznościach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub które mają krótki termin przydatno